Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Πατέρα Αντώνιε

μαζί
μαζί θα κόψουμε το σάπιο του κόσμου και θα κάνουμε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο την Κιβωτό του Κόσμου